!Unimot wypłaci 13,69 zł dywidendy na akcję za 2022 rok

Unimot wypłaci 13,69 zł dywidendy na akcję za 2022 rok

Mocno pracowaliśmy, żeby wrócić do pełnej efektywności operacyjnej i 2023 rok zakończyliśmy z rekordowymi przychodami oraz solidnym zyskiem. Chcemy spłacić nasze zobowiązania wobec PFR przed terminem i podzielić się zyskiem a akcjonariuszami, rekomendujemy aby na dywidendę trafiło też część zysków z lat ubiegłych, łącznie 77,2 mln zł. – mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air.

  1. Pozytywnie rozpatrzyła wniosek zarządu w tej sprawie.
  2. Pozwalają na podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami i ponadto pozostawienie w spółce wystarczających środków na realizację planów inwestycyjnych.
  3. Oleju napędowego, benzyn i biopaliw (wzrost o 13 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 16 proc.
  4. Natomiast podchodzi ostrożnie do oczekiwań wyników za 2023 r.
  5. Za nami okres, który przebiegł pod znakiem bezprecedensowej zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę, co z kolei przełożyło się na rozchwianie niemalże wszystkich światowych rynków i gałęzi gospodarki.
  6. W I kwartale Grupa uruchomiła także swój program flotowy AVIA Card dla klientów biznesowych i docelowo oczekuje co najmniej 20 proc.

Unimot chce wypłacić 13,69 zł dywidendy na akcję za 2022 rok

Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zarząd Unimotu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 112,23 mln zł z jednostkowego zysku netto za 2022 r., wynoszącego 117,29 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 13,69 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 5,06 mln zł ma zostać przeznaczone na kapitał zapasowy. Unimot przyjął politykę dywidendową, według której na wypłatę dla akcjonariuszy ma być przeznaczane co najmniej 30% skonsolidowanego zysku. Przychody w wysokości 13,4 mld zł i 3,7 mld zł w IV kwartale 2022 r.

Bardzo dobre wyniki finansowe Unimot. Spółka wypłaci rekordowo wysoką dywidendę dla akcjonariuszy

Konsekwencjami wybuchu wojny był szok na rynku surowców energetycznych, przerwanie łańcuchów dostaw, rozchwianie systemu walutowego oraz rosnąca presja inflacyjna. Ten wymagający rok udowodnił, że Grupa Unimot jest przygotowana do efektywnego prowadzenia działalności w bardzo trudnym i nieprzewidywalnym otoczeniu zewnętrznym. Rok 2022 rozpoczęliśmy z dużą nadzieją na stabilny i bezpieczny rozwój globalnej gospodarki, jednak światowe bezpieczeństwo zostało zburzone poprzez brutalną zbrojną inwazję Rosji na naszego wschodniego sąsiada – Ukrainę.

Dywidendy 2022: Lista najbliższych wypłat

Powyższa polityka dywidendowa obowiązuje począwszy od podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., wskazano także. Zarząd Unimotu rekomenduje, by na dywidendę z zysku osiągniętego w 2022 roku przeznaczyć 112,2 mln zł, co daje 13,65 zł dywidendy na akcję — poinformowała spółka w komunikacie. Grupa wykazała skonsolidowaną skorygowaną EBITDA w wysokości 120,7 mln zł (wzrost o 900% r/r).

Wyniosła 1,4 mln zł w stosunku do ujemnego wyniku na poziomie -0,3 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Grupa Unimot odnotowała rekordowe wyniki sprzedanego wolumenu na stacjach paliw AVIA – przekroczony został wolumen sprzedaży Ceny kredytów hipotecznych w USA w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła 50 mln litrów i zamiarem Grupy Unimot jest utrzymanie go na poziomie 20 mln litrów miesięcznie. W I kwartale Grupa uruchomiła także swój program flotowy AVIA Card dla klientów biznesowych i docelowo oczekuje co najmniej 20 proc.

Unimot ogłasza nową strategię na lata 2024-2028 i zapowiada dywidendę

Główna korekta do wyniku EBITDA za I kwartał 2022 r. To realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł. Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi. Jednocześnie, równolegle do wyzwań nowej strategii, grupa zamierza pozostać spółką dywidendową.

O wstępnych szacunkach wartości skonsolidowanej EBITDA skorygowanej za I kwartał 2022 r. Grupa Unimot informowała w raporcie bieżącym opublikowanym na początku kwietnia, podając wartość szacunkową 80,0 mln zł. «W okresie przejściowym, który przybliża nas sukcesywnie do docelowej zeroemisyjności Grupy w 2050 r., chcemy wykorzystywać efekt wielopłaszczyznowej synergii naszych segmentów biznesowych» — zaznacza Sikorski. To dzięki nim możemy udostępniać Ci nasze treści. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Unimot podjął decyzję o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 4 zł na akcję w postaci dywidendy. Unimot, z zysku osiągniętego w 2022 roku, przeznaczy na wypłatę dywidendy 112,2 mln zł, co daje 13,69 zł dywidendy na akcję — poinformowała spółka w komunikacie. Ze względu na przeprowadzane w tamtych okresach inwestycje. W 2023 roku Eurotel wypłacił z zysku netto za 2022 rok 41 mln zł dywidendy, czyli 10,95 zł dywidendy na jedną akcję.

Natomiast podchodzi ostrożnie do oczekiwań wyników za 2023 r. “Bezwzględnie dotrzymamy słowa w kwestii dywidendy. Nie została jeszcze podana data dnia dywidendy ani dzień wypłaty.

W związku z tym, Zarząd Emitenta przyjął, że w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym skonsolidowanego zysku netto, Zarząd Emitenta będzie rekomendował ZWZ wypłatę dywidendy w takiej wysokości, aby stanowiła ona minimum 30 proc. Skonsolidowanego zysku netto, z zastrzeżeniem, że rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała od sytuacji operacyjno-finansowej Grupy Emitenta. Zarząd będzie rekomendował ZWZ, by zysk w kwocie 112 mln zł przeznaczony był na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 13,69 zł na 1 akcję, natomiast pozostałe 5 mln zł przeznaczone było na kapitał zapasowy. Jednocześnie Emitent informuje, że rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto Emitenta osiągniętego w 2022 r.

Pozostałą część zysku netto w wysokości 3,8 mln zł, spółka przeznaczy na kapitał zapasowy. Na wypłatę dywidendy przeznaczony zostanie całkowity jednostkowy zysk Enter Air sp z.o.o. za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 46,3 mln zł oraz kapitał zapasowy zgromadzony w latach ubiegłych w kwocie 30,9 mln zł tj. Dywidenda ma wynieść 4,40 zł na jedną akcję, a biorąc pod uwagę kurs z poniedziałkowego zamknięcia notowań (71,2 zł) stopa dywidendy wynosi 6,8 proc. „Rok 2022 rozpoczęliśmy z dużą nadzieją na stabilny i bezpieczny rozwój globalnej gospodarki, jednak światowe bezpieczeństwo zostało zburzone poprzez brutalną zbrojną inwazję Rosji na naszego wschodniego sąsiada – Ukrainę. Wojna przyniosła niepewność geopolityczną i w znacznym stopniu wpływa na niemal każdy aspekt prowadzonej działalności biznesowej, a także na sytuację społeczno-gospodarczą.

Stopa dywidendy, przy aktualnym kursie akcji wynosi ok. 3%. Nie określono jeszcze daty dnia dywidendy. Dodatkowo, Grupa Unimot określiła zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, kierunków działań i celów dotyczących ochrony środowiska i klimatu.

„Liczymy, że do końca roku ta transakcja będzie zamknięta. (…) Dzisiaj przygotowujemy się na to, że zamkniemy tę transakcję do końca roku. W związku z tym będzie ona kontrybuowała do wyników 2023 roku dla naszej grupy” — podkreśla prezes. Zarząd odniósł się także do procesu przejęcia aktywów Lotos Terminale. Będzie miało ono znaczący wpływ na wyniki grupy.

Główna korekta do wyniku EBITDA to realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł o czym Grupa informowała w styczniu tego roku. Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi. Wynik na poziomie skonsolidowanej i skorygowanej EBITDA grupy wyniósł 513,7 mln zł, czyli był ponad 7-krotnie wyższy w porównaniu do roku 2021. Zaś skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 373,9 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 400% w stosunku do roku poprzedniego. Przedstawione dane wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych finansowych za I kwartał 2022 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie.

Wyniosły 2 371,2 mln zł, w stosunku do 1 572,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowy zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 114,7 mln zł. Po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej spółki, zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu wypłaty znacznej części zysku w postaci dywidendy w wysokości 13,69 zł na jedną akcję. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w 2022 r. Grupa Unimot konsekwentnie rozwija segment stacji paliw i dzięki temu notuje sukcesywne wzrosty sprzedaży paliw na stacjach. EBITDA w tym segmencie za I kwartał 2022 r.

Udziału sprzedaży za pomocą karty flotowej w wolumenie całkowitym stacji. Za nami okres, który przebiegł pod znakiem bezprecedensowej zbrojnej napaści Rosji na niepodległą Ukrainę, co z kolei przełożyło się na rozchwianie niemalże wszystkich światowych rynków i gałęzi gospodarki. Dzięki naszej elastyczności, sprawności działania i wieloletniemu doświadczeniu Budujemy pozycje krok po kroku. Najbezpieczniejszym podejściem do handlu jest warstwowa strategia wejścia. w różnych warunkach rynkowych, mimo wymagającego otoczenia udało nam się wypracować w I kwartale 2022 r. Było to możliwe dzięki umiejętnemu wykorzystaniu okazji rynkowych, jakie dawały gwałtowne zmiany cen paliw przy wzmożonym popycie, co przełożyło się z kolei na dynamiczny wzrost marż na sprzedaży paliw, biopaliw i gazu płynnego LPG.

Комментирование закрыто.

Услуги адвокатаЮрист КазаньСемейный юристЮрист по недвижимости
Автоюрист КазаньВзыскание долговВступление в наследствоПомощь в получении кредита
Жилищный юристЗадолженность по налогамАдминистративное правонарушениеАдвокат по гражданским делам
Как получить гражданство РФАдвокат по уголовным делам